โควิด-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมและcovid-19 รายละ 2,000 บาท

พม.ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมและcovid-19 รายละ 2,000 บาท ไม่เกี่ยวกับมาตรการใดๆ ลำบากจริงรับได้เลย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ ด้านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แก่ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งไม่ใช่เป็นเงินเยียวยา แต่เป็นเงินเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่กำลัง เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหากับการระบาดของ COVID-19

สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละไม่เกิน 2,000 บาท หรือเครื่องอุปโภคบริโภค เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ หากพบว่ามีความเดือดร้อนจริงก็จะดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือ แจ้งมายัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดาวโหลดเอกสารราชการกดที่นี่)

- Advertisement -
อ่านเพิ่มเติม
- Advertisement -
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker